Shop Mobile More Submit  Join Login
About Photography / Student neko wataruFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 5 Years
Needs Core Membership
Statistics 352 Deviations 302 Comments 7,454 Pageviews
×

Newest Deviations

Favourites

Friends

Groups

Sư phụ, không sợ hăi nghĩa là sao?"

"Không sợ bởi nỗi sợ, đó chính là không sợ."

"Sư phụ... Đồ nhi không hiểu lắm..."

"Chẳng hạn như, vi sư nói rằng, hôm nay con không xuống giường được là bởi hôm qua vi sư không kiềm nén được t́nh cảm chôn giấu đă lâu dành cho con, trộm lúc con say ngủ, ta đă cưỡng bức con."

"... Sư, sư phụ..."

"Sợ à. Chờ đến khi nào giỏi hơn ta, vi sư sẽ không ngăn cản con rời đi."

"... Đồ nhi cũng có một nỗi sợ muốn nói... Đêm, đêm qua, thật ra... Là đồ nhi đă bỏ thuốc dụ dỗ sư phụ... V́, v́ để sư phụ gạo nấu thành cơm rồi, sẽ không bỏ rơi đồ nhi nữa..."

"Vi sư chưa bao giờ có ư nghĩ bỏ rơi con, cũng sẽ không để con bỏ rơi ta."

(Mộng Tàn)

"師父,何謂不懼?"
"不懼於懼,便是不懼。"
"師父…徒兒不懂其意……"
"如,為師敢說,今日你下不了床,其因為昨日為師制不住對你抑制已久的戀慕之思,甚而趁你熟睡之際強要了你。"
"…師、師父…"
"怕了,待身子好些,為師不會阻止你走。"
"……徒兒也有一懼相告……昨、昨夜其實……是徒兒下、下藥誘惑師父…為、為讓師父生米煮成熟飯,賴不掉徒兒……"
"為師從沒想過賴掉,也不會讓你賴掉的。"

(殘之夢)

deviantID

nekowataru's Profile Picture
nekowataru
neko wataru
Artist | Student | Photography
Vietnam
mềnh quả nhiên rất bệnh hoạn và biến thái XD

www.facebook.com/neko.wataru

AdCast - Ads from the Community

×

Comments


Add a Comment:
 
:iconkavarr-damian:
Kavarr-Damian Featured By Owner Dec 26, 2013  Hobbyist Photographer
Hi and thanks for the +fav =P (Razz) 
Reply
:iconesmei-persona:
Esmei-Persona Featured By Owner Nov 1, 2013  Professional Photographer
Thanks for adding my pictures to your collection. :)
Reply
:iconnekowataru:
nekowataru Featured By Owner Nov 28, 2013  Student Photographer
:') 

Reply
:iconkennywyo:
KennyWyo Featured By Owner Aug 18, 2013  Student Digital Artist
Happy birthday to you :iconhappybirthdayplz: :iconlove1plz::iconlove2plz:
Reply
:iconnekowataru:
nekowataru Featured By Owner Aug 24, 2013  Student Photographer
thank you ( moa) :*

Reply
:iconmy-feels:
my-feels Featured By Owner Aug 18, 2013  Hobbyist General Artist
Happy Birthday darling~ 
Reply
:iconnekowataru:
nekowataru Featured By Owner Aug 24, 2013  Student Photographer
thank you :*

Reply
:iconmy-feels:
my-feels Featured By Owner Aug 24, 2013  Hobbyist General Artist
you're welcome darling~ :icondeyedplz: 
hope you had a nice day~
Reply
:iconkavarr-damian:
Kavarr-Damian Featured By Owner Aug 9, 2013  Hobbyist Photographer
Thanks for the fave!
Reply
:iconatelier-cynamon:
Atelier-Cynamon Featured By Owner Apr 29, 2013  Hobbyist General Artist
:iconprincessbow1plz::iconprincessbow2plz::iconprincessbow3plz::iconprincessbow4plz::iconprincessbow5plz::iconprincessbow6plz::iconprincessbow7plz:
:iconrbowluv::iconcutehiplz::iconthanksforthe01plz::iconthanksforthe02plz::iconthanksforthe03plz::iconthanksforthe04plz::iconbunnyloveplz:
:iconprincessbow1plz::iconprincessbow2plz::iconprincessbow3plz::iconprincessbow4plz::iconprincessbow5plz::iconprincessbow6plz::iconprincessbow7plz:
Reply
Add a Comment: